โปรแกรมเที่ยวชมเกาะบาหลี 4 วัน 3 คืน (FD)

เที่ยวชมโรงงานช็อกโกแลต – วิหารทานาห์ลอต  –  บ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์  Pura Tirta Empul

 หมู่บ้านคินตามณี – ภูเขาไฟบาตูร์ – ทะเลสาบบาตูร์