โปรแกรมเที่ยวไต้หวัน 5 วัน 4 คืน  (Vietjet)

เที่ยวชมอุทยานอาลีซาน – อุทยานเย่หลิ่ว – ชิมไอศครีมมิยาฮาร่า – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – ไหว้พระวัดเหวินหวู่ -ตึกไทเป 101 -อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค