โปรแกรมเที่ยวจีน – ฉงชิ่ง 5 วัน 4 คืน (G5)

เมืองอู่หลง – อุทยานเขานางฟ้า – อุทยานหลุมบ่อฟ้าสะพานสวรรค์ – ระเบียงแก้ว – พระพุทธรูปแกะสลักหินต้าจู๋ เขาเป๋าติ่ง – ช้อปปิ่งสินค้าพื้นเมือง – ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย – ศาลาประชาคม – รถไฟฟ้าทะลุตึก – หงหย้าต้ง – ร้านหยก