โปรแกรมเที่ยวจีน – ปักกิ่ง 5 วัน 3 คืน (CA)

 

 เที่ยวชมกำแพงเมืองจีนด่านซื่อหม่าไถ – พระราชวังฤดูร้อน – พระราชวังต้องห้าม – หอสักการะฟ้าเทียนถาน – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – ถนนโบราณเฉียนเหมิน – เมืองโบราณกู่เป่ยสุ่ยเจิ้น     ร้านหยก – หุ่นขี้ผึ้งราชวงศ์หมิงชิง – ร้านบัวหิมะ – ผ่านชมสนามกีฬารังนก – ตลาดรัสเซีย