โปรแกรมเที่ยวจีน – คุนหมิง 4 วัน 3 คืน (FD)

เที่ยวชมเมืองจางเจียเจี้ย – ศูนย์สมุนไพรจีน – อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินซีปู้เจีย – แกรนด์แคนยอน – เดินข้ามสะพานกระจก -ร้านใบชา – ชมพิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – ระเบียงแก้ว – นั่งกระเช้าขึ้น-ลงเขาเทียนเหมินซาน  – ถ้ำประตูสวรรค์ – ศูนย์สุขภาพจากยางพารา –  ถนนคนเดินหวงซิงลู่