โปรแกรมเที่ยวจีน – ปักกิ่ง 5 วัน 3 คืน (   )

เที่ยวชมกำแพงเมืองจีน – พระราชวังฤดูร้อน – พระราชวังต้องห้าม – หอสักการะฟ้าเทียนถาน – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ – วัดลามะยงเหอกง

วิหารว่านฝูเก๋อ – สนามกีฬาแห่งชาติกรุงปักกิ่ง -ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง