โปรแกรมเที่ยวจีน – จางเจียเจี้ย 5 วัน 4 คืน (FD)

เที่ยวชมเมืองจางเจียเจี้ย – เมืองโบราณฟ่งหวง – ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง – สะพานหงเฉียว – แกรนด์แคนยอน – เดินข้ามสะพานกระจก -ร้านยาจีน – ร้านใบชา – ชมพิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – เทียนเหมินซาน-ระเบียงแก้ว – นั่งกระเช้าขึ้น – ลงเขาเทียนเหมินซาน  – ถ้ำประตูสวรรค์ – ศูนย์สุขภาพจากยางพารา –  ถนนคนเดินหวงซิงลู่