โปรแกรมเที่ยวจีน  5 วัน 4 คืน (VZ)

เมืองกุ้ยหลิน – เขาเซียงกง – ล่องแพแม่น้ำลี่เจียง – ภูเขาวงพระจันทร์ – ถนนฝรั่ง – ถ้ำมังกร – ชมโชว์ Dream Like Lijiang Show – ประตูโบราณกูหนานเหมิน – เขางวงช้าง – เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง – หอคอยเซียวเหยา – ถนนคนเดินตงซีเซี่ยง – เมืองโบราณต้าฉวี – ถนนคนเดินเจียงหยาง