โปรแกรมเที่ยวจีน  6 วัน 5 คืน (FD)

นั่งรถไฟความเรวสูงคุนหมง-ลี่เจียง – เมืองเก่าลี่เจียง – ภูเขาหิมะมังกรหยก -โชว์จางอี้โหม่ว  อุทยานน้ำหยก – ทะเลสาบไป๋สุยเหอ – เมืองลี่เจียง – สระน้ำมังกรดำ – ช่องเขาเสือกระโจน  วัดซงจ้านหลิน – เมืองโบราณแชง-กรีล่า – เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น  – วัดเจ้าแม่กวนอิม – เมืองเก่าต้าหลี  – สวนน้ำตกคุนหมิง  – วัดหยวนทง  –  ซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่หยก