โปรแกรมเที่ยวจีน – ฉางซา  5 วัน 4 คืน (FD)

เที่ยวชมอุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ย – บ้านเจ้าเมืองโบราณ – เขาอวตาร(ลิฟท์แก้วไป๋หลงขาขึ้น) – สะพานหนึ่งในใต้หล้า – เขาเทียนจื่อซาน (นั่งกระเช้าลง) – สวนจอมพลเฮ่อหลงพิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – เทียนเหมินซาน  – ระเบียงแก้ว – นั่งกระเช้าขึ้น – ลงเขาเทียนเหมินซาน – ถ้ำประตูสวรรค์ – ชมการแสดงโชว์สุนัขจิ้งจอกขาว   เมืองฟ่งหวง – สะพานสายรุ้ง – ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง- ศูนย์สุขภาพจากยางพารา –  ถนนคนเดินหวงซิงลู่