โปรแกรมเที่ยวจีน – ฉงชิ่ง 5 วัน 4 คืน (FD)

ขึ้นกระเช้าชมหุบเขารอยแยกอู่หลิงซาน – จุดชมวิวแม่ น้ำอูเจียงชือปี่ – อู่หลง – อุทยานเขานางฟ้า – อุทยานหลุมบ่อฟ้าสะพานสวรรค์ – ระเบียงแก้ว 

หมู่บ้านหลุมบ่อฟ้า – ต้าจู๋ – พระพุทธรูปแกะสลักหินต้าจู๋ เขาเป๋าติ่ง – ช้อปปิ่งสินค้าพื้นเมือง  ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย – ศาลาประชาคม – รถไฟฟ้าทะลุตึก – หงหย้าต้ง – ร้านหยก