โปรแกรมเที่ยวจีน – คุนหมิง  6 วัน 5 คืน (TG)

เมืองคุนหมิง นั่งรถไฟความเร็วสูงคุนหมิง ลี่เจียง เมืองเก่าลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก โชว์จางอี้โหม่ว อุทยานน้ำหยก ทะเลสาบไป๋สุยเหอ – เมืองลี่เจียง สระน้ำมังกรดำ  ช่องเขาเสือกระโจน วัดซงจ้านหลิน เมืองแชง-กรีล่า เมืองโบราณแชง-กรีล่า เมืองต้าหลี่ เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น วัดเจ้าแม่กวนอิม เมืองเก่าต้าหลี สวนน้ำตกคุนหมิง วัดหยวนทง ซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่หยก