โปรแกรมเที่ยวดูไบ – อาบูดาบี  5 วัน 3 คืน  (EK)

เที่ยวชม Grand Mosque แห่งเมืองอาบูดาบี – นั่งรถไฟ Monorail ชมโครงการ The Palm – ถ่ายรูปกับโรงแรม ตึกรุจญอัลอาหรับ – นั่ง 4WD ตะลุยทะเลทราย – ช้อปปิ้งตลาดทอง – ตลาดเครื่องเทศ  – ตึกที่สูงที่สุด เบิร์จ คาลิฟา – แวะชมและถ่ายรูปกับ AIN Dubai