โปรแกรมเที่ยวเนเธอร์แลนด์ • เบลเยี่ยม • ฝรั่งเศส

8 วัน 6 คืน (BR)

เมืองอัมสเตอร์ดัม • หมู่บ้านกีธูร์น • ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น • ล่องเรือหลังคากระจก • สถาบันเจียระไนเพชร • พิพิธภัณฑ์แวนโก๊ะ • โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น • พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเมือง อัมสเตอร์ดัม • จัตุรัสดัมสแควร์ • หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์ • โรงงานชีส • เมืองเฮก • พิพิธภัณฑ์เมาริช • บินเนนฮอฟ • วังสันติภาพ • เมืองรอตเทอร์ดาม •โบสถ์เซนต์ลอเรนซ์ • บ้านลูกบาศก์ • สะพานขาวอีราสมูส •สะพานแดงวิลเลมส์บรูก์ • ศาลาว่าการเมืองรอตเตอร์ดัม • เมืองแอนต์เวิร์ป • สถานีรถไฟกลางเมืองแอนท์เวิร์ป • จัตุรัสกลางเมือง Grote Markt • เมือง บรัสเซลส์ • อะโตเมียมจัตุรัสกร็องปลัส • เจ้าหนูน้อยมันเนอเกินปิส • เมืองลีล • จัตุรัส Place du Général de Gaulle • อาคาร Vieille Bourse • เมืองปารีส • ล่องเรือชมแม่น้ำแซน บาโต มูช • เมืองปารีส • ทรอกาเดโร • ประตูชัยฝรั่งเศส • ถนนช็องเซลิเซ่ • พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ • อิสระช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์