โปรแกรมเที่ยวจอร์เจีย  8 วัน 5 คืน (GF)

 เมืองกอรี – พิพิธภัณฑ์สตาลิน – เมืองอัพลีสสิค – ป้อมอนานูรี – อ่างเก็บน้ำซินวาลี – คาซเบกี้ โบสถ์เกอร์เกตี้ – เมืองกูดาอูรี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจีย – นั่งกระเช้าไฟฟ้าโคบิ – กูดาอูรี – เมืองไซห์นากิ – กำแพงเมืองโบราณ – อารามบอดบี –  เมืองควาเรลี – ลิ้มรสไวน์ควาเรลี – เมืองมิทสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย – โบสถ์ตรีนิตี้ – สะพานแห่งสันติภาพ – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า-  มารดาแห่งจอร์เจีย – โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี