โปรแกรมเที่ยวชมกรุงโรม-มิลาน  8 วัน 5 คืน (GF)

เที่ยวชมกรุงโรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – หอเอนปิซ่า – โคลอสเซียม – เมืองฟลอเรนซ์ – เวนิสเมืองแห่งสายน้ำสุดโรแมนติก – เวโรน่า – บ้านจูเลียต – ปราสาทเซอร์มิโอเน่ – นั่งรถรางขึ้นชมเมืองโบราณเบอร์กาโม่ – จตุรัสเวคเคียร์ – เที่ยวเมืองมิลาน – ปราสาทสฟอร์เซสโก้ – วิหารมิลานดูโอโม่