โปรแกรม ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ สวนดอกไม้ 6 วัน 3 คืน (QR)

สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า . น้ำตกกิงกะ & น้ำตกริวเซย์ . บ่อน้ำสีฟ้า
สวนดอกไม้ชิกิไซโนะโอกะ ㆍ ทุ่งดอกไม้ฟาร์มโทมิตะ * สวนโอโดริ
คลองโอตารุ ㆍ พิพิรภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี . ถนนซาไกมาจิ
โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ㆍ ทาบุกิโคจิ . ศาลเจ้าฮอกไกโด . ตลาด
โจไกเนินพระพุทธเจ้า ㆍ มิตซุย เอาท์เล็ก.