โปรแกรมเที่ยวฮ่องกง 3 วัน 2 คืน (EK)

ชมโชว์แสงสีเสียงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก The Symphony of Light – หาดรีพัลส์เบย์

วัดหวังต้าเซียน – เจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ – โรงงานจิวเวลรี่ – ร้านหยก – วัดแชกงหมิว – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ – จิมซาจุ่ย