โปรแกรมเที่ยวญี่ปุ่น – ฟุกุโอกะ (vz)

 5 วัน 3 คืน

เมืองฟุกุโอกะ – เมืองเบปปุ- หมู่บ้านโอทอปของญี่ปุ่น (ยูฟุอิน)  – บ่อน้ำพุร้อน – บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ – ยูเมะทาวน์ – วัดนันโซอิน – กันดั้มพาร์ค – ศาลเจ้าดาไซฟุ – ศาลเจ้าคุชิดะ – ช้อปปิ้งห้างอิออน – อิสระท่องเที่ยว 1 วัน