โปรแกรมเที่ยวญี่ปุ่น – โอซาก้า

6 วัน 4 คืน (mm)

เมืองเกียวโต วัดคิโยมิสึ ถนนสายกาน้ำชา เมืองนาโกย่า เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination เมืองทาคายาม่า ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ อิสระช้อปปิ้งอิออน มอลล์ ชมซากุระและใบไม้แดงที่โอบาระ เมืองเกียวโต ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่ น เมืองโอซาก้า ชินไซบาชิ ดิวตี้ฟรี ตลาดปลาคุโรมง ปราสาทโอซาก้า อิสระช้อปปิ้ง ริงกุเอ้าท์เล็ท อิสระท่องเที่ยว 1 วัน