โปรแกรมเที่ยวญี่ปุ่น – โตเกียว

5 วัน 3 คืน (TG)

ไหว้ขอพรพระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ – ชมสวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค – อาบน ้ำแร่ธรรมชาติ – ทานขาปูยักษ์ – ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – ศาลเจ้าโคมิตาเคะ – วัดอาซากุสะ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ถนนนาคามิเซ – ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ