โปรแกรมเที่ยวเกาหลี 4 วัน  2 คืน (7C)

วัดแฮดง ยงกุงซา – โบสถ์คริสต์จุกซอง – รถรางแคปซูลบลูไลน์แฮอุนแด – สะพานควังอันรี – ชายหาดแฮอุนแด – ตลาดแฮอุนแดไนท์มาร์เก็ต – อิสระท่องเที่ยวย่านแฮอุนแด – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – ตลาดวอล์คกิ้งสตรีทนัมโพดง – ตลาดปลาจากัลชิ