โปรแกรมเที่ยวเกาหลี 4 วัน  2 คืน (7C)

วัดบงอึนซา – Coex Mall  – คลองชองกเยชอน – อิสระท่องเที่ยวกรุงโซล (1 วันครึ่ง) – ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ – ศูนย์สมุนไพร – ศูนย์แสดงชุดเครื่องนอน SESA LIVING + ซุปเปอร์มาร์เก็ต