โปรแกรมเที่ยวเกาหลี  5 วัน 3 คืน (FD)

ความงามของธรรมชาติ เกาะนามิ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – สะพานกระจกแก้วโซยางคั – ศูนย์สมุนไพรโสม – พระราชวังชางด็อกกุง – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – โซลทาวเวอร์

ใส่ชุดฮันบก  – ช้อปปิ้งย่านถนนฮงแด – เมียงดง