โปรแกรมเที่ยวลาว – หลวงพระบาง  3 วัน 2 คืน (DD)

      เที่ยวชมเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง – วัดพระธาตุหลวง – ร้านหัตถกรรมเครื่องเงิน  –   นั่งรถไฟความเร็วสูงลาว-จีน – พระธาตุภูษี ทำบุญ-ใส่บาตรข้าวเหนียว  วัดเชียงทอง น้ำตกตาดกวางสี พระราชวังเก่า วัดวิชุนราชล่องเรือชมแม่น้ำซอง  – ถ้ำนางฟ้า ช้อปปิ้งตลาดมืด