โปรแกรมเที่ยวชมเกาะบาหลี 5 วัน 4 คืน (FD)

เที่ยวชมมรดกโลก มหาเจดีย์บุโรพุทโธ – พระราชวังสุลต่าน – เทวาลัยปรัมบานัน – วัดอูลูวาตูวัดเบซากีห์ – วิหารทานาต์ลอต – บ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์  Pura Tirta Empul – บาหลีสวิง – ภูเขาไฟบาตูร์ – ทะเลสาบบาตูร์ – หมู่บ้านคินตามณี – หมู่บ้านศิลปะเซลุก – หมู่บ้านผ้าบาติก – เที่ยวชมหาดปันดาวา – ซีฟู้ดริมหาดจิมบารัน