โปรแกรมเที่ยวเวียดนาม  3 วัน 2 คืน  (AirAsia)

เที่ยวชมสะพานมังกร – APEC PARK – สะพานมือ – วัดหลิงอิ๋ง – ตลาดฮาน – สะพานแห่งความรัก