โปรแกรมเที่ยวเวียดนาม –  ดานัง 4 วัน 3 คืน (VU)

เที่ยวชมสวนเอเปคริมฝั่งแม่น้ำฮาน • หมู่บ้านเรือกระด้ง • ชมเมืองมรดกโลกฮอยอัน • แต่งชุดอ๋าวหญ่าย • สะพานญี่ปุ่นเมืองฮอยอัน •สะพานมือทองคำ • ร้านสามสมบัติ • นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นบานาฮิลล์ • โบสถ์คริสต์สีชมพู • ชายหาดหมีเค เจ้าแม่กวนอิม • วัดหลินอึ๋ง • ร้านยาบัวหิมะ     ช้อปปิ้งตลาดฮาน สะพานมังกร • สะพานแห่งความรักดานัง