โปรแกรมเที่ยวเวียดนาม – ซาปา ฮานอย 4 วัน 3 คืน (VU)

เมืองซาปา • หมู่บ้านชาวเขา • นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน • ตลาดซาปา •โมอาน่าซาปา คาเฟ่ • ร้านหยกและเยื่อไผ่ • วัดตามจุ๊ก