โปรแกรมเที่ยวเวียดนาม  4 วัน 3 คืน  (VU)

เที่ยวชมวัดเฉินกร๊วก – ช้อปปิ้งถนน 36 สาย – นาขั้นบันได – น้ำตกหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต – โบสถ์หิน – ถนนคนเดินซาปา – โมอานาคาเฟ่ – ยอดเขาฟานซีปัน