โปรแกรมเที่ยวย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม  2 วัน 1 คืน  (MAI)

เที่ยวชมเจดีย์ชเว-มอดอร์ หรือพระธาตุมุเตา – นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง – ขอพรแม่ยักษ์ – เจดีย์กลางน้ำเยเลพญ 

ขอพรเทพทันใจ ณ เจดีย์โบตาทาวน์  – พระนอนตาหวาน